Charakteristika firmy

Firma Best Servis Most s.r.o. zajišťuje úklidové služby prakticky všech druhů objektů. Zajišťujeme kompletní úklid vnitřních a venkovních ploch včetně jednorázových úklidů spojených s provozem budovy.

V rámci úklidového servisu nabízíme také dodávání hygienického materiálu včetně hygienických zásobníků na sociální zařízení a jejich následné doplňování. Klademe důraz na spolehlivost, serióznost, operativnost a rychlou reakci na Vaše požadavky a připomínky.

Kontrolní činnost, pracovníci

Kvalitu poskytovaných služeb ovlivňujeme také kontrolní činností, která je prováděna odpovědným pracovníkem nebo  vedoucím firmy. Pracovní doba úklidu je přizpůsobena požadavkům zákazníka. Pečlivý výběr pracovníků a jejich důkladné  zaškolení je nezbytné pro zajištění úklidových  služeb. Všichni pracovníci jsou před nástupem na pracoviště  seznámeni s požadovanými pracovními úkony, technologií prováděných prací, bezpečností práce a s požární ochranou na pracovišti.   

Pojištění firmy a odpovědnost 

Firma Best Servis Most se ve smlouvách se svými zákazníky zavazuje nést hmotnou i právní odpovědnost za smluvně zadaný výkon  činnosti svých zaměstnanců. Proti případným škodám na majetku zákazníků, které by byly prokazatelně způsobeny nebo zaviněny našimi zaměstnanci, je naše firma pojištěna u Allianz pojišťovny, a.s. na částku 2 mil. Kč.